secretarieel medewerk(st)er

Opleiding tot Secretarieel medewerker

Deze opleiding wordt aanbevolen na het afronden van de opleiding tot Administratief medewerker.

Module 1: Zakelijke Correspondentie Nederlands

Inhoud: Correspondentie algemeen

Spelling en Grammatica

Bedrijfsprofielen

Module 2: Zakelijke Correspondentie Engels

Inhoud: Correspondentie algemeen

Spelling en Grammatica

Idioom

Module 3: Notuleren

Inhoud: Werkwijze

Vergadervormen

Voorbereiden vergadering

Uitwerken aantekeningen

Aanleveren notulen

Na het volgen van alle 3 de modules ontvangt de kandidaat na een, met goed resultaat afgelegd examen, het certificaat Secretarieel medewerker.