Access cursus

Module Access

ü      Opzetten van een database

ü      Velden definiëren

ü      Gegevenstypen

ü      Veldeigenschappen instellen

ü      Primaire sleutel definiëren

ü      Validatieregels instellen

ü      Records invoeren

ü      Formulieren ontwerpen

ü      Query’s maken en uitvoeren

ü      Rapport maken